عاشقانه دل شکسته

عشق

عاشقانه دل شکسته

عشق

عاشقانه  دل شکسته

❤اِلتِمــــــــا๛ مــــــالِ בیـــــــروز بــــوב ❤
مـــــــالِ وَقتـــــــے بـــوב ڪــــﮧ ســـــــا בـہ بوבم
اِمــــــــروز میـــــــפֿـــــواے بـــِــرے ؟؟؟
هیــــــــــــــ๛ !!!
❤ـ؋ـَقَطـ ” פֿـــُــــבاـפـــــــــــافـِظــ ❤

بایگانی
آخرین مطالب

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

به قول باب اسفنجی....

◁کارتون▷
✘باب اسفنجی✘
↯بهم↯
یاد داد
←هر چی→
اسکل تر
♥زندگی ♥
✔بهتر✔

رفقای مجازی هه...

Frowney)دلتـو بہ رفیقاے مجازۍت  خــوش نکــن(Frowney)

(hmph)تـا یکــے بهتـر ازتــ رو پیـدا کنـن(hmph)

(big smile)میشــے مهــره ے سوختـــہ(big smile)

هی چه فاز سنگینی


🔰نگا ب شلوغی دورم نکن 🔰

❎نــــتـــــــــ ک خاموشــــــــــــــــ شه❎

هـــیـــــچ کــــــــسـی رو  نـــــدارم...! ْ